"Injustice anywhere is a threat to justice everywhere."

-Martin Luther King jr.-

Specialisaties

Mensenrechten

Mensenrechten hebben een speciale plaats in het recht. Ze zijn verankerd in onze Grondwet en in door Nederland ondertekende verdragen.

Aansprakelijkheid

Compensatie van geleden schade is vaak mogelijk als een ander de schade heeft veroorzaakt.

Consumentenrecht

Wie iets koopt heeft recht op een goed product. Wij helpen u bij geschillen met verkopers en verhuurders.

Privacy en publicaties

Kritiek uiten mag, maar er zijn wel grenzen. Vaak draait het in deze zaken om de balans tussen grondrechten.

Strafrecht

Een ieder kan in aanraking komen met politie en justitie. Wij treden namens u op in strafzaken bij de kantonrechter.

Auteursrecht

Niemand wil dat zijn of haar creatie zomaar door een ander wordt gebruikt. Uw rechten worden beschermd door Nederlandse en Europese wetgeving.

Werkwijze

Van Gansen Human Rights Litigation komt op voor de belangen van personen en maatschappelijke organisaties, met een bijzondere focus op de rechten van de mens.

Ons kantoor adviseert en vertegenwoordigt cliënten in bezwaarzaken en procedures bij de kantonrechter, de bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties.

Na ontvangst van uw dossier maken wij vrijblijvend en kosteloos een grondige analyse van uw kansen. Ons all-in uurtarief is €60,00 incl. BTW. Deze kosten komen in de regel voor vergoeding door uw rechtsbijstandverzekeraar in aanmerking.

In veel gevallen is een vaste prijs per dossier of een andere constructie bespreekbaar. Sommige dossiers kunnen wij geheel kosteloos behandelen. 

Uw jurist

Martijn van Gansen LL.M.


Martijn van Gansen (LL.M.) studeerde in Rome af in het Europees recht en volgde daarna universitaire specialisatiemodules op het gebied van mensenrechten, Europees bedrijfsrecht, bestuursrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij voltooide tevens de postacademische beroepsopleiding gemeentejurist aan de Radboud Universiteit. Daarnaast heeft hij ruime werkervaring in de bestuursrechtspraktijk.

Blog